Zbigniew Rokita Literacki Sopot media

Zbigniew
Rokita

powiązane wydarzenia

Zbigniew Rokita
Odrzania. Podróż
po Ziemiach Odzyskanych

h/HISTORIA
25.08., godz. 16:30 - 17:30

Zbigniew
Rokita

Reporter, redaktor, specjalizuje się w problematyce Europy Wschodniej i Górnego Śląska. Autor książek reporterskich Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych (2023), Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku (wyróżnionej podwójną Nagrodą Literacką Nike: jury oraz czytelników; 2020) i Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium (2018). Autor sztuk teatralnych Nikaj (Teatr Zagłębia) i Weltmajstry (Teatr Korez). Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Pochodzi z Gliwic, mieszka w Katowicach.

fot. Arkadiusz Gola