Agnieszka
Rembiałkowska

Bałtystka, nauczycielka akademicka (Uniwersytet Warszawski, ELTE w Budapeszcie), tłumaczka, redaktorka. Przekłady z litewskiego i łotewskiego publikuje od 2005 roku. Uczestniczka projektów literackich, seminariów translatorskich, współorganizatorka festiwalu Wiosna Poezji w Warszawie (od 2016) i warsztatów przekładowych. Członkini Stowarzyszenia Academia Salensis i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury (www.stl.org.pl/profil/agnieszka-rembialkowska/). Laureatka nagrody translatorskiej międzynarodowego festiwalu literackiego Poezijos pavasaris (Wiosna Poezji, 2018), za przekłady książek poetyckich Sigitasa Gedy, Nijolė Miliauskaitė (z Aliną Kuzborską) i Vladasa Braziūnasa, oraz Nagrody im. Algisa Kalėdy, przyznawanej przez Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru (2022). Przekład zbioru wierszy Właśnie: / Štai: Agnė Žagrakalytė był nominowany do finału Nagrody Europejski Poeta Wolności (2020), a przekład powieści Maranta Birutė Jonuškaitė – do finału Nagrody Literackiej Gdynia (2021).

fot. z archiwum gościni