Program

LITERACKI FILMOWY
20:00

reż. Laila Pakalniņa (2015), Laila Pakalniņa, Łotwa, Estonia, Polska, 90 min.

Film, który w 2017 roku był łotewskim kandydatem do Oskara, jest oparty na historii Pawlika Morozowa, który po swojej śmierci został przez stalinowską propagandę wykreowany na patrona ruchu pionierskiego i wzór do naśladowania dla dzieci w ZSRR. Bohaterem filmu jest 10-letni Janis. Chłopiec jest pionierem i żyje w kołchozie o nazwie Świt na terenie dzisiejszej Łotwy. Jego ojciec jest wrogiem kołchozu (i systemu sowieckiego) i zamierza spalić siedzibę dyrekcji. Mały Janis wydaje swego ojca milicji, za co ojciec mści się, zabijając go.