Portret Pawła Bilińskiego z archiwum autora

Paweł
Biliński

powiązane wydarzenia

Dom

LITERACKI FILMOWY
22.08., godz. 20:00

Nova Lituania

LITERACKI FILMOWY
25.08., godz. 20:00

Jesienny bal

LITERACKI FILMOWY
24.08., godz. 20:00

Świt

LITERACKI FILMOWY
23.08., godz. 20:00

Paweł
Biliński

Adiunkt Zakładu Filmu i Mediów na Uniwersytecie Gdańskim i zastępca Dyrektora w Centrum Filmowym UG im. Andrzeja Wajdy. Autor książki Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym. W latach 2012-2019 zajmował się edukacją filmową w Klubie Żak. Prelegent Akademii Polskiego Filmu. Był jednym z pomysłodawców i redaktorów internetowego programu o kinie „Amatorzy TV". Jest stałym współpracownikiem magazynu „Ekrany". Współredagował książkę Orson Welles. Twórczość – recepcja – dziedzictwo. Publikował między innymi na łamach „Kwartalnika Filmowego", „Studiów Filmoznawczych", „Panoptikum", portalu edukacjafilmowa.pl oraz w tomach zbiorowych. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

fot. z archiwum gościa