Program

POWROTY
14:30- 15:30

Rozmowa wokół książki Dybuk mniemany (Wydawnictwo Literackie) będzie tłumaczona na polski język migowy.