Program

ZANURZENIE
PREMIERA
16:00- 17:00

Rozmowa wokół książki Osebol (tłum. Justyna Czechowska, wyd. Ossolineum) będzie tłumaczona symultanicznie oraz na polski język migowy.