03.06. 2024

Pasmo H/historia

W tym paśmie rozmawiamy o książkach, które podejmują tematy związane z historią pisaną przez wielkie H, jak i małe h. O wydarzeniach rozpiętych na przestrzeni dziesięcioleci, opisanych z perspektywy samotnej wędrówki i biografia tak niejednoznaczna, że mogłaby służyć kilkunastu innym historiom. Opowieści dokumentalne pisane tak, że zapominamy o tym, że zdarzyły się naprawdę.

Naszymi tegorocznymi gośćmi będą Dorota Karaś i Marek Sterlingow, reporterzy z Gdańska oraz ich książka Urban. Biografia (Wydawnictwo Znak) oraz Zbigniew Rokita - reporter specjalizujący się w problematyce Europy Wschodniej i jego Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych (Znak Literanova).