Portret Pauliny Małochleb autorstwa J. Ociepy.

Paulina
Małochleb

Paulina
Małochleb

Krytyczka, badaczka literatury i wykładowczyni. Publikuje w „Polityce”, „Krytyce Politycznej”, ‚Przekroju”. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów, stypendystka NCK „Młoda Polska”. Autorka książki Przepisywanie historii oraz bloga ksiazkinaostro.pl.

fot. J. Ociepa