Portret Nory pochodzący z prywatnego archiwum.

Nora
Ikstena

powiązane wydarzenia

Nora Ikstena
Mleko matki

ZANURZENIE
22.08., godz. 12:30 - 13:30

Nora
Ikstena

Wkroczyła na scenę literacką w 1993 roku biografią Anny Rūmane Ķeniņa - pisarki i jednej z pierwszych osób, które wprowadziły ideologię feminizmu na Łotwie. Następnie ukazały się dwa zbiory opowiadań, a w 1998 roku głośna powieść Dzīves svinēšana, która osiągnęła dużą sprzedaż egzemplarzową i została łotewskim bestsellerem, który później przetłumaczono na kilka języków.

Od tego czasu autorka pisze książki niemal każdego roku - opowiadania, bajki, powieści lub prace biograficzne. Oprócz własnej pracy twórczej, zorganizowała też publikację zebranych dzieł swojego literackiego mentora i nauczyciela Dzintarsa Sodumsa.

Dzięki inicjatywie Iksteny powstało Łotewskie Centrum Literatury, Międzynarodowy Dom Pisarzy i Tłumaczy w Windawie oraz coroczny festiwal Czytanie Prozy. Od 2003 roku Nora Ikstena jest członkiem Narodowej Rady Kultury i przez pewien czas pełniła funkcję jej przewodniczącej. Jest również autorką scenariuszy i koncepcji do filmów, projektów muzycznych i wydarzeń na dużą skalę, a także felietonów podróżniczych w największej gazecie codziennej „Diena”. Podsumowując, jej działalność czyni ją jedną z najbardziej godnych uwagi osób w życiu kulturalnym Łotwy.

Powieść Mleko matki została przetłumaczona na wiele języków, w tym na polski. Ukazała się w Polsce w tłumaczeniu Daniela Łubińskiego, nakładem wydawnictwa Sonia Draga. To historia egzystencjalnej walki matki i córki obejmująca dramatyczny okres między rokiem 1969 a 1989. Historia przedstawia silną kobiecą postać i jak przetrwała różne okresy w historii Łotwy. Powieść ta znalazła się na długiej liście do Nagrody Republic of Consciousness i na krótkiej liście do Nagrody Literackiej EBRD w Londynie.

Ikstena jest laureatką wielu łotewskich nagród literackich, a także prestiżowej nagrody Rady Bałtyckiej oraz łotewskiego Orderu Trzech Gwiazd.

fot. z archiwum gościni