Portret Małgorzaty Żerwe autorstwa Aliny Żemojdzin

Małgorzata
Żerwe

powiązane wydarzenia

Saamowie.
Wyrzut sumienia Skandynawii

ZANURZENIE
25.08., godz. 18:00

Małgorzata
Żerwe

Artystka wizualna, publicystka i dokumentalistka radiowa, autorka reportaży i słuchowisk oraz tekstów o sztuce, moderatorka spotkań i dyskusji. Przez ponad 20 lat związana z Polskim Radiem, obecnie freelancerka. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i miedzynarodowych nagród za reportaże radiowe o szerokim spektrum tematycznym. Członkini Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Gdańska. W 2020 roku wydała książkę Życie grobowe łączącą obraz (fotografie), słowo (mikroreportaże) i dźwięk (nagrania terenowe). W bieżącym roku prezentuje w GGM i WL4 retrospektywną wystawę „69. Wątki Małgorzaty Żerwe”.

fot. Alina Żemojdzin