Portret Kazimierza Jurczaka pochodzący z prywatnego archiwum,

Kazimierz
Jurczak

powiązane wydarzenia

Nora

LITERACKI SOPOT 2025 RUMUNIA
25.08., godz. 17:30

Kazimierz
Jurczak

Kierownik Zakładu Filologii Rumuńskiej UJ. Z wykształcenia filolog, zajmuje się historią kultury rumuńskiej, historią idei, kulturą pogranicza bałkańsko-środkowoeuropejskiego. Autor monografii Dylematy zmiany (2011), poświęconej rumuńskiej myśli konserwatywnej XIX wieku. Współredaktor dwóch tomów zbiorowych z zakresu języków i kultur pogranicza. Ma w swoim dorobku około pięćdziesięciu artykułów i rozpraw naukowych opublikowanych w Polsce, Rumunii, Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat wykładowca w Studium Europy Wschodniej UW. W latach 1995-2001 konsul-radca Ambasady RP w Bukareszcie. Tłumacz.

fot. z archiwum gościa