Karina
Lewandowska

Jako Bookowska zajmuje się szeroko pojętą książką artystyczną – prowadzi działalność introligatorską, warsztaty, prelekcje, uczestniczy w wystawach. Od 2021 roku współprowadzi pracownię artystyczną PA3 (wraz z Hanną Kur, Anną Jakubowską i Tomaszem Szabłowskim) mieszczącą się na Żabim Kruku w Gdańsku Śródmieściu. W roku akademickim 2022/2023 była asystentką na Wydziale Grafiki w pracowni projektowania książki na gdańskiej ASP (prowadzący prof. Janusz Górski). Z wykształcenia jest kulturoznawcą (UG) i krytykiem sztuki (ASP Gdańsk).

fot. Paweł Jóźwiak