Portret Daniela Lisa pochodzący z archiwum prywatnego

Daniel
Lis

Daniel
Lis

Redaktor książek non-fiction, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor książki Jakoś to będzie. Szczęście po polsku. Stulecie przeszkód. Polacy na igrzyskach to jego reporterski debiut.

fot. z archiwum autora