Arleta
Galant

Historyczka i krytyczka literatury, pracuje w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka książek Prywatne, publiczne, autobiograficzne (Warszawa 2010), Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku (Szczecin 2013), Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze (Kraków 2018); współredaktorka kilku monografii dotyczących literatury kobiet, literatury najnowszej oraz współczesnej komunikacji literackiej (m.in. Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, Kobieta, literatura, medycyna, Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009) oraz numerów tematycznych czasopism (m.in. „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Autobiografia” „Czas Kultury”). W latach 2016-2020 koordynatorka studiów pisarskich na Wydziale Humanistycznym USz. Od 2015 roku współorganizuje cykl konferencji literaturoznawczych w Pobierowie.

fot. z archiwum gościni