Portret Agnieszki Czoski pochodzący z prywatnego archiwum.

Agnieszka
Czoska

Agnieszka
Czoska

Czyta, jak najczęściej i najwięcej, nie tylko ziny. Czasem da się wyciągnąć do kina albo namówić na serial. Chodzi na długie spacery z wilczurami, robi zdjęcia książkom. Związana z portalami "Nerdheim" i "Ostatnia Tawerna", czasopismem "Fabularie" i Poznańskim Festiwalem Sztuki Komiksowej.

fot. z archiwum autorki