Program

22.08.
Czwartek
23.08.
Piątek
24.08.
Sobota
25.08.
Niedziela

Język ojczysty
– strażnik tożsamości

DEBATY
18:30- 20:00

Na terenach nadbałtyckich, tak jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej historia i polityka niejednokrotnie zagrażały językom narodowym i kształtowały procesy podważające osobne tożsamości poszczególnych krajów. Jednym z tematów debaty będą zatem strategie, jakie Litwa, Łotwa i Finlandia przyjęły, aby ocalić mowę ojczystą.

Debata będzie tłumaczona symultanicznie oraz na polski język migowy.