Program

22.08.
Czwartek
23.08.
Piątek
24.08.
Sobota
25.08.
Niedziela

Ćwiczenia z niepisania.
Spacer z Zuzanną Bojdą

AIR GOYKI 3
11:00

Poruszaj nogami i ramionami, rozglądaj się tropiąc słowa. Zadaj sobie pytanie, gdzie teraz jest to, czego nie da się napisać. Spróbuj wyjść z siebie – poza swoje istnienie. Wyginaj język tak, żeby ubrać w słowa przeczucia. Wykorzystaj swoje zmysły, uruchom smak, węch, dotyk, wzrok, słuch, mięśnie. Wniknij wyobraźnią w tkankę miasta, ciało lasu, szkielet ryby, kształt morskich fali.

Zapraszamy na wspólny spacer z Zuzanną Bojdą i obserwację niejęzykowych przejawów istnienia. Podczas spaceru na pięciu przystankach przeprowadzone zostaną ćwiczenia z (nie)pisania, polegające na wnikaniu wyobraźnią (i przy pomocy różnych zmysłów) w otoczenie.