Program

NOGAŚ W PARKU
15:00- 16:00

Rozmowa wokół książki Nieprzezroczyste. Historie chłopskiej fotografii będzie tłumaczona na polski język migowy.