15.03. 2024

Zgłoszenia na festiwalowe targi książki

Informujemy, iż jak co roku, w ramach festiwalu Literacki Sopot, którego trzynasta edycja planowana jest w dniach 22-25 sierpnia 2024 roku, Goyki 3 Art Inkubator - jako organizator wydarzenia, współorganizuje stanowiska wystawiennicze dla wydawców, którzy chętni są do zaprezentowania swojej oferty w ramach Targów Książki, odbywających się podczas festiwalu.

Zainteresowanych najmem powierzchni wystawienniczej (o wymiarach 1,5 m/2,5 ) prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres email: targi@literackisopot.pl

Zgłoszenia nadsyłać prosimy do dnia 19 kwietnia 2024 roku na wskazany wyżej adres email. Powinno ono zawierać: nazwę wydawnictwa, ofertę wydawnictwa, dane kontaktowe.

Do 25 kwietnia 2024 roku dokonamy wyboru wydawców na Targi Książki, spośród nadesłanych zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zgłoszenia wydawców, których autorzy i autorki będą gośćmi i gościniami tegorocznego festiwalu.

Do dnia 30 kwietnia 2024 roku przekażemy Państwu na wskazany w zgłoszeniu adres email informację o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego zgłoszenia, wraz z projektem umowy najmu powierzchni wystawienniczej. Umowa powinna zostać podpisania do dnia 31 maja 2024 roku, pod rygorem zaproponowania stoiska innemu wydawcy.

Najem stoiska wystawienniczego w okresie od dnia 22 do dnia 25 sierpnia 2024 roku jest płatny, a koszt najmu to 1800zł netto + 23% VAT.

Jednocześnie informujemy, że w ramach stoiska wystawienniczego, zapewnione zostaną wystawcy m.in. wiszące półki na książki, regał, ladę informacyjną, podłączenie do prądu oraz oznaczenie wydawnictwa. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie, zawarte zostaną w podpisanej umowie najmu powierzchni wystawienniczej.