Portret Zuzanny Radzik autorstwa Wolfganga Schmidta.

Zuzanna
Radzik

Zuzanna
Radzik

Teolożka, publicystka związana z „Tygodnikiem Powszechnym”. Zaangażowana w katolicki ruch feministyczny, wydała książki Kościół kobietEmancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół. Na co dzień pracuje w Forum Dialogu, organizacji zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim, której jest wiceprezeską.

fot. Wolfgang Schmidt