Portret Zuzanny Hertzberg autorstwa Mikołaja Tyma

Zuzanna
Hertzberg

powiązane wydarzenia

Kwestia charakteru.
Bojowniczki
z getta warszawskiego

(NIE)PAMIĘĆ
20.08., godz. 18:00 - 19:00

Zuzanna
Hertzberg

Artystka interdyscyplinarną, artywistka i badaczka. Na jej praktykę artystyczną składają się malarstwo, tkanina oraz działania w przestrzeni publicznej. Jest autorką instalacji i kolaży wykorzystujących zasoby archiwalne, którym towarzyszą performansy mówione. Jest zaangażowana w indywidualne i kolektywne praktyki przeciwdziałające dyskryminacji oraz przemocy wobec osób i grup marginalizowanych. W 2018 roku otrzymała stopień doktory na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Przestrzenie niewiedzy, 2018). Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Galerii Studio „Bojowniczki. Archiwum afektywne” (2023) zaprezentowała wizualny esej o oporze żydowskich kobiet od  końca 19 wieku do czasów PRL-u. Jej interdyscyplinarny projekt artystyczny „Ochotniczki Wolności” o żydowskich uczestniczkach Brygad Międzynarodowych był prezentowany w ramach wystawy „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2018/19), na wystawie „Difficult Pasts. Connected Worlds” w Łotewskim Muzeum Narodowym w Rydze (2020/21) a następnie w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie (2022). Oparty na badaniach projekt artystyczno-aktywistyczny zatytułowany „Mechica. Indywidualny i zbiorowy opór kobiet podczas Zagłady” był wystawiany w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie (2019), „Still Present!” 12. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2022), oraz w Center for Jewish History w Nowym Jorku (2022/23). Obecnie kontynuuje badania i realizuje projekt artystyczny o żydowskich anarchistkach. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych. Jest współzałożycielką Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

www.zuzannahertzberg.com

fot. Mikołaj Tym