Monika
Wolting

Prof. zw. dr hab. Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyczką literacką, wiceprezydentką Towarzystwa Goethego w Polsce, Towarzystwa Grassa w Polsce oraz rzeczniczką Międzynarodowego Centrum im. Christy Wolf. Jest laureatką nagrody „Zasłużeni dla Pojednania”. Pracuje w prestiżowym projekcie Uniwersytetu w Tybindze „Cassandra” we współpracy z NATO. Obszary badawcze prof. Wolting leżą w miejscu przecięcia nauk literaturoznawczych i kulturoznawczych, w swoich pracach wykorzystuje teorie semiotyczne, w szczególności narratologiczne. Zajmuje się współczesną literaturą niemiecką, estetyką i polityką, literaturą konfliktów, Climate Fiction, literaturą zaangażowaną, literaturą migracyjną oraz kulturową tożsamością, bada teksty literatury niemieckiej, polskiej i światowej. Ostatnie monografie: Konflikte 2021 oraz Der neue Kriegsroman. Repräsentationen des Afghanistankriegs in der deutschen Gegenwartsliteratur. Winter: Heidelberg 2019. Publikuje w wydawnictwach Brill i Taylor & Francis.

fot. z archiwum gościni