Portret Michała Bilewicza pochodzący z prywatnego archiwum

Michał
Bilewicz

powiązane wydarzenia

Odzyskać oddech i wzrok.
Rasizm i antysemityzm
w Polsce i w Niemczech

DEBATY / TO NIE JEST ŁATWA ROZMOWA
18.08., godz. 18:30 - 20:00

Michał
Bilewicz

Profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jest również przewodniczącym Rady Programowej Forum Dialogu, organizacji pozarządowej zajmującej się stosunkami polsko-żydowskimi. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują psychologię stereotypów i uprzedzeń, a w szczególności badania mowy nienawiści, antysemityzmu i pamięci zbiorowej Holokaustu. Prowadził również badania dotyczące homonegatywności (uprzedzeń wobec osób LGBT+), uprzedzeń antymuzułmańskich i seksizmu. Jest autorem koncepcji trzyczynnikowej struktury antysemityzmu (Bilewicz, i in., 2013, Political Psychology), modelu szeroko stosowanego w badaniach psychologicznych dotyczących uprzedzeń wobec Żydów. Jest również twórcą wielu interwencji ograniczających uprzedzenia, opartych na hipotezie kontaktu oraz koncepcji przykładów moralnych. Był stypendystą Fulbrighta na nowojorskiej New School for Social Research oraz DAAD na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie. Wielokrotnie przedstawiał raporty o stanie antysemityzmu w Polsce przed Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, a w latach 2013-2016 był ekspertem Rady Konsultacyjnej do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Obecnie zasiada w Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim.

fot. z prywatnego archiwum