Marta
Abramczyk

Wiceprezes Polskiego Związku Głuchych Oddziału Mazowieckiego, animatorka życia kulturalnego Głuchych, działaczka społeczna i edukatorka, a także aktorka: wzięła udział w spektaklach: "Jeden Gest" reż. W. Ziemilskiego i "Operze dla Głuchych" reż. W Zrałka-Kossakowskiego. Absolwentka SWPS, obroniła pracę magisterską nt. odmiennej percepcji wzrokowej u osób z wadą słuchu i posługujących się językiem migowym. Straciła słuch w pierwszym roku życia, PJM jest jej językiem ojczystym. Dzięki zaangażowaniu słyszącej rodziny i wieloletniej, trudnej rehabilitacji, nauczyła się czytać z ruchu warg i mówić pomimo znaczącego niedosłuchu.

fot. z archiwum autora