Portret Karoliny Ćwiek Rogalskiej autorstwa Leszka Zych

Karolina
Ćwiek-Rogalska

Karolina
Ćwiek-Rogalska

Antropolożka, etnografka i bohemistka, pracuje jako adiunktka w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Bada ludzi i archiwa w poszukiwaniu zmian, przemieszczeń i nieoczekiwanych następstw. Opublikowała książkę Zapamiętane w krajobrazie (Warszawa 2017), poświęconą historii jednej małej wioski, w której Czesi pozbyli się „swoich” Niemców. Jako laureatka konkursu Starting Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych pracuje nad projektem o duchach na „Ziemiach Odzyskanych” i czechosłowackim pohraničí.

fot. Leszek Zych