Portret Ewy Woydyłło pochodzący z archiwum autorki.

Ewa
Woydyłło
Osiatyńska

powiązane wydarzenia

Monodram
Gwałt

LITERACKI TEATRALNY
20.08., godz. 18:00

Ewa
Woydyłło
Osiatyńska

Doktor psychologii, specjalistka terapii uzależnień, publicystka i autorka książek m.in. Sekrety kobiet, Rak duszy: o alkoholizmie, Podnieś głowę, W zgodzie ze sobą, Bo jesteś człowiekiem: żyć z depresją, ale nie w depresji, Żal po stracie.

Od 1989 roku w Fundacji im. Stefana Batorego kieruje szkoleniem specjalistów w dziedzinie uzależnień m.in. w Europie Wschodniej i Azji Centralnej.

Aktywnie działa w Kongresie Kobiet. Jest członkinią Rady Programowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji ABC XXI „Cała Polska czyta dzieciom”.

fot. z archiwum autorki