Portret Aleksandry Szostek pochodzący z prywatnego archiwum.

Aleksandra
Szostek

Aleksandra
Szostek

Studentka Zarządzania Instytucjami Artystycznymi. Główne zainteresowania: instytucje kultury i sztuki, gender studies, myśl antyfaszystowska. Odbywała praktyki w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Teatrze Powszechnym, Festiwalu Kontrapunkt oraz Goyki 3 Art Inkubatorze.

fot. z archiwum autorki