Adam
Stoyanov

Jest od urodzenia głuchy. Na co dzień posługuje się polskim językiem migowym (PJM), który jest jego ojczystym (pierwszym) językiem. Cała jego rodzina jest głucha - począwszy od babci i dziadka, wujkach, kończąc na rodzeństwu.

Znany jest z wyjątkowo rozwiniętego, artystycznego migania, a także z poezji miganej i z migania obrazowego. Zdobył wiele nagród w dziedzinach związanych z aktorstwem i sztuk PJM, m.in I miejsce i nagrodę publiczności na Festiwalu Poezji Miganej w Krakowie (2014 r.). Obecnie gra w spektaklu „Jeden Gest” (w reż. Wojtka Ziemilskiiego), i „Operze dla Głuchych”, gdzie jest też autorem libretta w PJM (w reż. Wojtka Zrałka-Kossakowskiego). Angażuje się w działalność kulturalną w Polskim Związku Głuchych Oddziale Mazowieckim, gdzie m.in opublikował 26 utworów poezji miganej, tłumaczy treści literatury polskiej przy wsparciu tłumacza, odgrywa sceny aktorskie i mimiczne.

fot. z archiwum autora