Program

POWROTY
18:00- 19:00
Rozmowa wokół książki Obwód głowy (wyd. Dowody) będzie tłumaczona na polski język migowy.