Program

17.08.
Czwartek
18.08.
Piątek
19.08.
Sobota
20.08.
Niedziela

Spacer z Tomaszem Słomczyńskim
autorem Sopotów

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE
11:00