Program

VARIA
16:00- 17:00

Rozmowa z prof. Kaliną Wojciechowską, teolożką i biblistką ewangelicką o tym, jak zmienia się sposób, w jaki czytamy i rozumiemy Biblię wraz z poszerzaniem się wiedzy na temat kultury, w jakiej powstawała, i literatury, z jaką wchodziła w kontakt. Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy.