Program

LITERACKI SOPOT 2024
17:00- 18:00
Rozmowa wokół książki Babetta (tłum. Justyna Kwiatkowska) będzie tłumaczona symultanicznie oraz na polski język migowy.