Program

POWROTY
18:00- 19:00
Rozmowa wokół książki Rewizje będzie tłumaczona na polski język migowy.