Program

MY
14:00- 15:00
Rozmowa wokół książki Głusza (wyd. Dowody) będzie tłumaczona z polskiego języka migowego na polski język foniczny.

Głusza (wyd. Dowody na istnienie)