13.06. 2023

Pasmo (Nie)pamięć

Podczas 12 edycji Literackiego Sopotu w paśmie (Nie)pamięć porozmawiamy z:

Bernadettą Darską o jej książce Berlinowanie. Zapiski z doświadczania miasta(wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego);

Piotrem Korczyńskim o jego książce Piętnaście sekund. Żołnierze polscy na froncie wschodnim (wyd. Cyranka);

Małgorzatą Łukasiewicz, Katarzyną Kończal o odczytywaniu pamięci własnej i historycznej w twórczości W.G. Sebalda;

Agnieszką Daukszą, Zuzanną Hertzberg, Joanną Ostrowską o książce Kwestia charakteru. Bojowniczki z getta warszawskiego (pod red. Sylwii Chutnik, Moniki Sznajderman; wyd. Czarne i POLIN).