19.05. 2023

Pasmo „My”

Podczas tegorocznej edycji zapraszamy do rozmów w nowym paśmie My: społeczeństwo, rodzaj ludzki, naród, rodzina, istoty zmysłowe, organizmy współistniejące na jednej planecie. To pasmo skupi się na książkach, które różnym językiem badają naszą kondycję: osobistą, społeczną, polityczną, ekologiczną.

Głusza to książka oddająca narrację w całości osobom g/Głuchym. O tym, jak żyją od lat w kraju, który wymaga od nich nauki języka polskiego, nawet jeśli nie jest to dla nich możliwe. Opowieści o tym, jak się żyje wśród „słyszaków” zebrała Anna Goc.

Tematem przewodnim książki Woda. Historia pewnego porwania Szymona Opryszki jest światowy kryzys wodny. Jaki jest związek między krzykiem jodeł a technologicznymi gigantami, takimi jak Google czy Meta? I dlaczego wydarzenia w Iraku wpływają na to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej? I dlaczego autor pisząc o wodzie pisze także o porwanym aktywiście?

Ludzie, których głosy wybrzmiewają w książce Mikołaja Grynberga Jezus umarł w Polsce, wzięli odpowiedzialność za kryzys humanitarny dziejący się tuż obok ich domów: zdecydowali się pomóc uchodźcom, wbrew służbom państwowym i często bez wsparcia ze strony sąsiadów czy pracodawców.

W książce Synu, jesteś kotem Katarzyny Michalczak występuje syn, który nie ujawnia nazwiska. Występują także kot, czasami brak zrozumienia, wielkie oczekiwania wobec relacji matka-syn i jeszcze większa miłość. Opowieść o wyjątkowej rodzinie, akceptacji i uczeniu się tego, czego się nie rozumie.