04.04. 2023

Zgłoszenia na festiwalowe Targi Książki

Informujemy, iż jak co roku, w ramach festiwalu Literacki Sopot, którego dwunasta edycja planowana jest w dniach 17-20 sierpnia 2023 roku, Goyki 3 Art Inkubator - jako organizator wydarzenia, organizuje stanowiska wystawiennicze dla wydawców, którzy chętni są do zaprezentowania swojej oferty w ramach Targów Książki, które odbywają się podczas festiwalu.

Zainteresowanych najmem powierzchni wystawienniczej (o wymiarach 1,5 m/2,5 ) prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres email: targi@literackisopot.pl

Zgłoszenia nadsyłać prosimy do dnia 25 kwietnia 2023 roku na wskazany wyżej adres email. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę wydawnictwa, ofertę wydawnictwa, dane kontaktowe.

W dniu 5 maja 2023 roku dokonamy wyboru wydawców na Targi Książki, spośród nadesłanych zgłoszeń. Pierwszeństwo mają zgłoszenia wydawców, których autorzy i autorki będą gośćmi i gościniami tegorocznego festiwalu.

Do dnia 15 maja 2023 roku przekażemy Państwu na wskazany w zgłoszeniu adres email informację o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego zgłoszenia, wraz z projektem umowy najmu powierzchni wystawienniczej. Umowa powinna zostać podpisania do dnia 16 czerwca 2023 roku, pod rygorem zaproponowania stoiska innemu wydawcy.

Najem stoiska wystawienniczego w okresie od dnia 17 do dnia 20 sierpnia 2023 roku jest płatny, a koszt najmu to 2000,00zł brutto.

Jednocześnie informujemy, że w ramach stoiska wystawienniczego, Goyki 3 Art Inkubator zapewni wystawcy m.in. wiszące półki na książki, regał, ladę informacyjną, podłączenie do prądu oraz oznaczenie wydawnictwa. Szczegółowe postanowienia w tym zakresie, zawarte zostaną w podpisanej z Goyki 3 Art Inkubatorem umowie najmu powierzchni wystawienniczej.