14:00-

NAGRODA HISTORYCZNA POLITYKI

/Jerzy Kochanowski

Na spotkanie wokół nagrodzonej książki Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956-1957, serdecznie zapraszamy do Sopoteki, ul. Tadeusza Kościuszki 17 (poziom +2).

/ Jerzy Kochanowski

NAGRODA HISTORYCZNA POLITYKI

16, 14:00 -

WIESŁAW WŁADYKA

prowadzenie wiecej

JERZY KOCHANOWSKI

wiecej