Mirosław Filiciak Literacki Sopot media

Mirosław
Filiciak

Mirosław
Filiciak

Kulturoznawca, zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na praktyki społeczne. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści. Jest Dziekanem Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz dyrektorem Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS.

fot. z archiwum autora