David Szalay Literacki Sopot media

David
Szalay

David
Szalay

Autor Turbulence, Spring, The Innocent, London and the South-EastCzym jest człowiek (wyd. W.A.B, tłum. Jędrzej Polak). W sierpniu nakładem wydawnictwa Pauza i tłumaczeniu Jędrzeja Polaka ukaże się polskie wydanie książki Turbulence. Autor został wyróżniony nagrodą Gordon Burn Prize i nagrodą Paris Review Plimpton Prize, znalazł się także na krótkiej liście nagród Man Booker Prize. Urodzony w Kanadzie, dorastał w Londynie, obecnie mieszka w Budapeszcie.

fot. Julia Papp