Program

15.08.
Czwartek
16.08.
Piątek
17.08.
Sobota
18.08.
Niedziela

Olga Wichnik
Posełki Osiem pierwszych kobiet

H/historia
17.00

Spotkanie wokół książki Posełki. Osiem pierwszych kobiet (Wydawnictwo Poznańskie), która opowiada historię polskich kobiet w świecie polityki po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 100 lat temu Polki wywalczyły sobie prawa wyborcze. Do Sejmu Ustawodawczego, który miał na nowo określić sposób funkcjonowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, weszło 442 mężczyzn i 8 kobiet – była wśród nich Moraczewska. Nazywano je posełkami albo posełkiniami, czasem poślicami. Wywodziły się z różnych środowisk, ale – często wbrew swoim partiom – działały wspólnie w sprawach, które uważały za ważne: sprawach kobiet.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką książki, które odbędzie się w Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8.