Program

ANTROPOCEN DEBATA
13:00

Na debatę będą obowiązywały zapisy. Więcej informacji wkrótce.