01.03. 2020

Kolejna debata festiwalowa

Poświęcona pamięci, prawom człowieka z perspektywy losów rdzennych mieszkańców Kanady.

Pomimo swego piękna, idylliczności i elegancji Kanada, „ulubiony kraj świata”, skrywa mroczną przeszłość polityki „cywilizacji”, która trwała przez lata i dotknęła wielu jej rdzennych mieszkańców. O dekadach lekceważenia i deptania praw człowieka, ale także o dojrzałości społeczeństwa i władzy, jaką jest zdolność do wzięcia odpowiedzialności za wyrządzone zło, przywrócenia pamięci i godności ofiarom rozmawiać będą nasi goście podczas festiwalowej debaty.

Tanya Talaga, kanadyjska dziennikarka, autorka m.in. książki Seven Fallen Feathers o problemach rasizmu, trudnej do przyjęcia prawdy o losach rdzennych mieszkańców.

Joanna Gierak-Onoszko, autorka znakomicie przyjętego reportażu 27 śmierci Toby’ego Obeda o trudnej próbie naprawienia krzywd wyrządzonym rdzennym mieszkańcom Kanady.

Steven Cooper, kanadyjski prawnik, reprezentuje interesy rdzennych mieszkańców, Ocaleńców w sądach.

Debatę poprowadzi Monika Płatek, prawniczka, kryminolożka.